Otevírací doba: po domluvě; dle objednávek
studioiw@seznam.cz+420 775 700 843
Podmínky ochrany osobních údajů – GDPR


I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle č.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je společnost Ivana Oherová, Podvalí 707, 75101 Tovačov, IČ 74864661 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“)

Kontaktní údaje správce: Ivana Oherová, 775700843, studioiw@seznam.cz
Osobní údaji se rozumí veškeré informace o fyzické či právnické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat za účelem dalšího Zpracovní smluv, přihlášek . Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

II. Zdroje a kategorie zpracovaných údajů

Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Správce zpracovává osobní údaje na základě objednávky, přihlášky, které osoba poskytla.

III. Účel zpracování osobních údajů

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Zpracování osobních údajů je prováděno Ivanou Oherovu, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé: účetní kancelář, příslušné správní a kontrolní úřady
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese studioiw@seznam.cz

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.studioiw.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
– měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
– Základní funkčnosti webových stránek.

– Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

– Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

– Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

– Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
– vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
– na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
– požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
– na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

IV. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Technický popis o bezpečnostních opatřeních uvedených v čl.32 odst.1- Citlivé dokumenty jako jsou přihlášky, osvědčení, pracovní smlouvy jsou uchovávány v uzamčené skříňce. Počítač, v němž jsou uvedeny osobní údaje, je zabezpečen heslem.

V. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky, přihlášky emailem, nebo v listové podobě na adresu provozovny potvrzujete, že jste byli seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře, nebo vypsáním zákaznické karty.


Odkaz na doporučení O2 GDPR Partner závěrečná zpráva fa 2018100211 ze dne 16. 1. 2018