Permanentní make up

Permanentní make-up spočívá v mikroimplantaci pigmentu do horní vrstvy pokožky. Při aplikaci permanentního make-upu klademe velký důraz na přirozený vzhled. Barvy jsou různé od světlých až po černé. Permanent vydrží 2-7 let, záleží na vlastním těle, jak se vypořádá s pigmentem barvy.

Korekce nejsou v ceně tetování.

3-4 týdny první korekce 300,
Do dvou let 500,-

 

(klient nemusí ani na jednu korekci, pokud je se vším spokojen). Po dvou letech platí plnou cenu výkonu .

 

Permanentní make-up obočí
metody vláskování, stínování, plné
cca 60min 2300,-
permanentní make-up horní linky 45min 1100,-
permanentní make-up spodní linky 45min 1000,-
permanentní make-up rty plné 60min 2300,-
permanentní make-up kontura 45min 2100,-

 

Kontraindikace při tetování
Tetování je činnost, která porušuje integritu lidské kůže, proniká pod pokožku, způsobuje lehké krvácení a přímo do organizmu vpravuje cizorodé látky (barviva), které v určitých případech mohou způsobit i  komplikace. Tetování lze provést pouze na absolutně zdravou pokožku bez jakýchkoliv chorobných příznaků. Je samozřejmé, že tetování nemohou podstoupit lidé, kteří trpí určitými nemocemi.

HIV, hepatitida, poruchy krvetvorby, onkologická onemocnění, těhotenství, alkoholici, lidé závislí na omamných látkách, epileptici, nezletilí, alergici na těžké kovy, onemocnění kůže, sklon ke koloidním  jizvám…

Možná rizika: při nedodržení kontraindikací alergie, kožní problémy, rozpití barvy,jizvy…

Při tetování klient podepisuje zákaznickou kartu, že se seznámil i kontraindikacemi tetování a že byl poučen o péči o tetování, že nezatajil a je mu znám jeho zdravotní stav. Veškerá zdravotní rizika bere klient na sebe.

Omezení po permanentu: 7dní dlouhodobě nepotápět, nechodit do solária, nemazat žádné krémy pouze ktém po tetování,neloupat a neškrabat,nelíčit tetované místo, nespálit na slunci…