Rekvalifikační kurz zdravotník zotavovacích akcí

 • cena kurzu 8.200Kč
 • vypsané termíny na rok 2021 – dle indv. domluvy
 • čistá rekvalifikace
 • počet hodin 41 – 40 hod. teorie, 1 hod. praxe v bazénu
 • vstupní předpoklady – plavecká zdatnost, platný zdravotní průkaz, zdravotní způsobilost, středoškolské vzdělání
 • stanete se zdravotníkem zotavovacích akcí schopným postarat se o tábor nebo lyžák plný dětí
 • vše se naučíte prakticky a teoreticky
 • zvládnete – ochrana zachránce, resuscitace, bezvědomí, dušení cizím tělesem, krvácení, běžné neúrazové život ohrožující stavy – infarkt, křeče, cévní mozková příhoda,
  cukrovka
 • naučíte se používat novou autolékárničku a základní postupy u dopravní nehody
 • první pomoc u dětí, organizace zdravotnické péče na táboře, hygiena, potřebná legislativa, záchrana tonoucího včetně praktického nácviku v bazénu

Kurz není ukončen autorizovanou zkouškou. Po ukončení kurzu získáváte Osvědčení o rekvalifikaci.

Cena osvobozena od DPH.